EU aanbestedings wetgeving
Download BAO
Download BASS
Ministerie van EZ
Europa decentraal

BAO
Download wettekst BAO
BAO overzicht
Presentatie wijzigingen BAO

BASS
Download wettekst BASS

Europees Aankondigen van een aanbesteding
SIMAP

Aanbestedingsdocumenten
Aanbestedingskalender.nl

Aanbestedings sites
Aanbestedingsgids
Aanbestedingskalender
Tenderned

Adviesbureaus
P-Consult (tip!)
Appeldoorn Tender Management
Bootadvocaten
Conducto Inkoopprofessionals
EG-Advies
Insinc
Pro Mereor
R2 Consulting
Tendercoach

Juridisch
Aanbestedingsadvocaat
Wet BIBOB
Curia Europa
Nederlandse Vereniging Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht

Publicaties
Actieplan Professioneel inkopen en aanbesteden
Handreiking voor aanbestedingsbeleid
Onderhandelen en contracteren bij Europese aanbestedingen